واحد تحقیق و توسعه

پیشرفت و تداوم بهبود کیفیت کالا از مهم ترین اهداف ایجاد واحد تحقیق و توسعه بوده است. این واحد با تکیه بر دانش و توانایی متخصصینی کارآزموده به صورت مداوم مشغول مطالعه و بررسی درباره ی مواردی همچون دستیابی به ترکیبی ایده آل از چوب و PVC ، تولید NBR/PVC و همچنین تحقق تولید گرانول های نسوز مي باشد. واحد تحقیق و توسعه ي همواره با متخصصین پژوهشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی پلیمری ایران و جهان در ارتباط است و از این همکاری جهت تولید هرچه بهتر محصولات شرکت خرم پلاستیک بهره می گیرد.