واحد آزمايشگاه و كنترل كیفي

این واحد به آزمایشگاهی مدرن با تجهیزاتی کامل مجهز است که در آن مواد اولیه ی مورد مصرف کارخانه هنگام ورود به چرخه ی تولید با دقت و حساسیت بررسی و کیفیت آن تأیید می شود. ضمن آنکه برای کنترل کیفیت تولید، از محصولات در حال تولید به صورت مدوام نمونه برداری صورت می گیرد. و در نهايت، هنگام خروج کالا نیز آزمایش هایی انجام می شود و نتایج آن برای مصرف کننده ارسال می گردد.